Mindfulness

 

 

Mindfulness is ervaren in het hier en nu. We leven in een jachtige maatschappij waarin veel dingen moeten. Mindfulness vraagt aandacht te geven aan dat wat er is, maakt niet uit wat het is.

 

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het Boeddhisme en bestaat sinds 2500 jaar. Het wordt met de dag populairder vanwege zijn eenvoud. In de eenvoud zit de kracht. De kernregel van mindfulness is alle aandacht in het hier en nu. Doe dit mild, open en zonder oordeel naar jezelf en of anderen. Letterlijk vertaald betekent mindfulness ‘opmerkzaamheid’. In allerlei vormen: therapie, groepsessies, individueel, meditatief lopen of bijvoorbeeld in stilte verblijven leer je je een volkomen andere levenshouding aan. Je bewust zijn van alles wat zich voordoet in het hier en nu, zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen.

 

Het woord mindfulness is de Engelse vertaling van  ‘satipatthana’, één van de oudste Boeddhistische teksten. In deze teksten wordt mindfulness beschreven als een methode om het persoonlijk lijden te verminderen, en positieve kwaliteiten zoals inzicht, wijsheid en medeleven te ontwikkelen. De belangstelling voor meditatie als therapievorm kwam in de jaren 60 in het Westen op gang. Jon Kabat Zinn is een pionier die mindfulness vanaf de jaren 80 toepaste in een medische setting voor patiënten met chronische pijn en psychosomatische klachten.

De voorspelling is dat mindfulness in de komende jaren gaat leiden tot grote veranderingen in de hulpverlening. Als het gaat om emotionele problemen komt de nadruk steeds meer te liggen op mindfulness en minder praten of pillen als probleemoplossende methode.

In het dagelijks leven zijn we met onze gedachten vaak in het verleden of de toekomst. Veel dingen doen we automatisch: tandenpoetsen, traplopen, in de bus zitten, douchen. Wanneer we een dagelijkse route fietsen, letten we nauwelijks op de omgeving. Bij thuiskomst herinneren we ons dan ineens dat we eigenlijk hadden willen omfietsen om een brief op de post te doen. 

En als we zin hebben in iets lekkers, is het soms al op voordat we er erg in hebben, en zijn we vergeten om ervan te genieten. Steeds dwalen onze gedachten af naar dingen die ons bezighouden: wat we allemaal nog moeten doen, hoe het toch komt dat we steeds maar ruzie krijgen met die ene vriendin, en wat we tegen die arrogante kwal hadden moeten zeggen maar niet gezegd hebben. Zo kunnen we zomaar een groot deel van de dag ‘missen’, omdat onze gedachten in het heden of het verleden zijn. Wie lijdt aan depressies, angsten of pijn, heeft dat nog zelfs een tandje erger.

 

Omdat mindfulness zijn wortels vindt in eeuwen­oude boeddhistische meditatietechnieken, was er in het begin nog veel discussie of zo’n ‘zweeftechniek’ überhaupt wel thuishoort in de wetenschappelijke psychologie. Maar zo langzamerhand komt er steeds meer wetenschappelijk bewijs dat het echt werkt. Uit verschillend onderzoek blijkt dat een training in mindfulness positieve effecten heeft bij mensen met chronische pijn, hartklachten, maagdarmproblemen, angststoornissen, depressies en slaapproblemen, en dat die effecten ook op de lange termijn aanhouden. Ook bij mensen zonder klachten verbetert mindfulness de kwaliteit van leven aanzienlijk.

 

Naast alle activiteiten op basis van mindfulness (training, terugkomdagen, wandelmeditatie, themadagen, stilte dag en of mindful eten) wil mindfulness centrum OPEN MIND een plek bieden om met al uw vragen over het beoefenen van mindfulness in het dagelijks leven, op het werk of op school, terecht te kunnen.